0172-263026
Privacyverklaring

Om de diensten van StudieHooft goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij dit doen en hoe wij omgaan met de verzamelde persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt StudieHooft?

Wij verwerken de gegevens van de leerling zoals de voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, adres en schoolgegevens (welke school, welke klas, eventueel de keuzerichting en de contactgegevens van de mentor). Naast deze gegevens verwerken wij ook gegevens van de ouders zoals de voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en het adres. Daarnaast vragen wij tijdens het intakegesprek toestemming voor inzage van het rooster en de cijfers van de leerling, vragen wij om achtergrondinformatie zoals hoe het tot nu toe op school is gegaan en hoe de algemene situatie van de leerling eruit ziet. Ten slotte verwerken wij eventuele persoonsgegeven die wij toegestuurd krijgen via de e-mail, contactformulieren op de website of gedurende in een telefoongesprek worden besproken.

Er is altijd de mogelijkheid tot inzage, wijziging en verwijdering van de opgeslagen persoonsgegevens.

Waarom verzamelt StudieHooft deze persoonsgegevens?

De bovengenoemde persoonsgegevens verzamelen wij omdat deze noodzakelijk zijn om onze diensten goed uit te voeren, om contact op te kunnen nemen met de ouders en/of leerling, voor onze facturatie, om de nieuwsbrief te kunnen verzenden en om de ouders op de hoogte te kunnen houden van de voortgang van de leerling.

Gegevensverstrekking aan derden

StudieHooft zal de verzamelde gegevens nooit zonder toestemming verstrekken aan derden, tenzij hierom wordt gevraagd door bevoegde instanties of dit nodig is om onze werkzaamheden uit te voeren. Zo worden bepaalde persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen in ons online leerlingvolgsysteem HOMI.

Het is mogelijk dat er op de website links naar websites van derden zijn te vinden, StudieHooft is niet verantwoordelijk voor de omgang met de persoonsgegevens die de websites van derden verzamelen. Daarom is het belangrijk om altijd de privacyverklaring op de website van een derde te lezen.

Beveiliging van de gegevens

StudieHooft heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de verzamelde persoonsgegevens te beveiligen. Zo hebben alleen de werknemers die de persoonsgegevens nodig hebben om hun taken goed uit te voeren toegang tot deze persoonsgegevens.

Google Analytics

StudieHooft gebruikt Google Analytics om in te zien hoe de website gebruikt wordt en hoe effectief StudieHooft in de zoekresultaten van Google is. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie hierover.

Wijzigingen

StudieHooft behoudt zich het recht om aanpassingen aan te brengen in de privacyverklaring. Om op de hoogte te blijven van het privacybeleid is het daarom gewenst om regelmatig de privacyverklaring op de website van StudieHooft door te lezen.

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring kun je contact opnemen met team@studiehooft.nl.